Kim jest doradca restrukturyzacyjny?

Doradca restrukturyzacyjny jest nowym zawodem prawniczym. Wprowadzonym wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo Restrukturyzacyjne. Zastąpiono wtedy licencję syndyka licencją doradcy restrukturyzacyjnego. Zmiany te nastąpiły od 1 stycznia 2016 r. Wykonywanie zawodu reguluje ustawa o licencji doradcy restrukturyzacyjnego. Zawód ten, obok profesji adwokata czy radcy prawnego został zaliczony do  tzw. wolnych zawodów.

W porównaniu z poprzednio istniejącym zawodem syndyka znacznie poszerzono uprawnienia oraz kompetencje doradcy restrukturyzacyjnego. Obecnie doradca restrukturyzacyjny pełni funkcję:

  • Syndyka w postępowaniu upadłościowym,
  • Nadzorcy bądź Zarządcy w postępowaniu restrukturyzacyjnym,
  • Zarządcy w egzekucji przez zarząd przymusowy,
  • oraz wykonuje czynności doradztwa restrukturyzacyjnego jak udzielanie porad, sporządzanie opinii i wyjaśnień oraz świadczenie usług z zakresu restrukturyzacji i upadłości.

Nastąpiła więc profesjonalizacja zawodu razem z segmentem rynku restrukturyzacji oraz upadłości.

Doradca restrukturyzacyjny dzięki swojej wiedzy, umiejętnościom oraz doświadczeniu ma za zadanie restrukturyzować działalność przedsiębiorcy. A nie tylko dążyć do przeprowadzenia upadłości. Ponadto w ramach świadczenia usług restrukturyzacyjnych można ustanowić pełnomocnikiem procesowym w sprawach restukturyzacyjnych oraz upadłościowych.

Doradca restrukturyzacyjny wykonuje obecnie usługi zarówno dla Sądu Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego, ale także dla podmiotów prywatnych jak przedsiębiorcy, spółki, osoby fizyczne oraz rolnicy.

K O N T A K T


T.+48 29 642 99 90

T.+48 29 642 99 91

T.+48 22 398 35 85

F.+ 48 22 398 46 80

syndyk@jarnutowski.pl

www.syndyk-ostroleka.plA D R E SFarna 9a lok. 6

07-410 Ostrołęka


O T W A R T E


Poniedziałek-Czwartek: 8:30-15:30

Piątek: 8:30-13:30