Przygotowujemy kompleksowe rozwiązania dla firm w kryzysie. Dobieramy optymalne rozwiązania. Od restrukturyzacji po wykorzystanie sądowych procedur a kończąc w ostateczności na upadłości.

Wstępnie, przygotowujemy analizę, która pozwoli wybrać procedurę restrukturyzacyjną w ramach Prawa restrukturyzacyjnego. Obecnie są to:

  • postępowanie o zatwierdzenie układu;
  • przyśpieszone postępowanie układowe;
  • postępowanie układowe;
  • postępowanie sanacyjne;
  • uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne wprowadzone w ramach Tarczy 4.0.

Kancelaria reprezentuje na każdym etapie postępowania. Od przygotowania dokumentów oraz wniosku, poprzez wsparcie w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego oraz reprezentacją przed organami i wierzycielami.

Natomiast wierzycielom oferujemy ochronę ich interesów w toku restrukturyzacji poprzez reprezentację na radach wierzycieli i zgromadzeniach oraz formułując odpowiednie środki zaskarżenia w ramach podejmowanych przez Sąd lub organa restrukturyzacyjne decyzje.

K O N T A K T


T.+48 29 642 99 90

T.+48 29 642 99 91

T.+48 22 398 35 85

F.+ 48 22 398 46 80

syndyk@jarnutowski.pl

www.syndyk-ostroleka.plA D R E SFarna 9a lok. 6

07-410 Ostrołęka


O T W A R T E


Poniedziałek-Czwartek: 8:30-15:30

Piątek: 8:30-13:30