Kancelaria świadczy pomoc w ogłoszeniu upadłości. Począwszy od przygotowania wniosku, poprzez ogłoszenie upadłości aż do zakończenia postępowania upadłościowego.

Zakres usług dla dłużników:

 • analiza stanu prawnego przedsiębiorstwa oraz jego kondycji finansowej, celem ustalenia możliwości ogłoszenia upadłości;
 • sporządzenie wniosku o ogłoszenie upadłości;
 • przeprowadzenie przygotowanego postępowania likwidacyjnego (tzw. pre-pack);
 • przeciwdziałanie ogłoszeniu upadłości dłużnika w przypadku wniosku wierzyciela;
 • reprezentacja w toku postępowania upadłościowego przed Sądem, syndykiem oraz wierzycielami;
 • przeciwdziałanie odpowiedzialności majątkowej członków Zarządu za zobowiązania spółki;
 • sporządzenie wniosku o ustalenie planu spłat oraz umorzenie zobowiązań dłużnika;
 • przeciwdziałanie orzeczeniu zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.

Zakres usług dla wierzycieli:

 • sporządzenie wniosku o ogłoszenie upadłości niewypłacalnego dłużnika;
 • przygotowanie zgłoszenia wierzytelności w toku postępowania upadłościowego;
 • reprezentacja wierzyciela w trakcie ustalania listy wierzytelności poprzez wniesienie sprzeciwu od listy wierzytelności, czy zażalenia na postanowienie w przedmiocie sprzeciwu;
 • sporządzenie wniosku o wyłączenie składników majątkowych z masy upadłości;
 • reprezentacja interesów wierzyciela na zgromadzeniu wierzycieli oraz radzie wierzycieli;
 • reprezentacja w postępowaniu w przedmiocie orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.

K O N T A K T


T.+48 29 642 99 90

T.+48 29 642 99 91

T.+48 22 398 35 85

F.+ 48 22 398 46 80

syndyk@jarnutowski.pl

www.syndyk-ostroleka.plA D R E SFarna 9a lok. 6

07-410 Ostrołęka


O T W A R T E


Poniedziałek-Czwartek: 8:30-15:30

Piątek: 8:30-13:30