Usługi

Kancelaria oferuje w ramach praktyki szereg usług prawnych. Część adresowana jest dla organów sądowych. Inne dla podmiotów prywatnych.

Usługi dla podmiotów prywatnych skierowane są do konsumentów oraz przedsiębiorców, a w tym w szczególności do rolników prowadzących działalność produkcyjną.

Upadłość Konsumencka i Przedsiębiorców

Kancelaria doradza w zakresie upadłości. Możliwa jest ona do przeprowadzona dla osób nie prowadzących działalności gospodarczej (tzw. upadłość konsumencka) oraz dla przedsiębiorców, zagrożonych niewypłacalnością. W toku postępowania upadłościowego świadczymy kompleksowe usługi dla dłużników oraz wierzycieli.

K O N T A K T


T.+48 29 642 99 90

T.+48 29 642 99 91

T.+48 22 398 35 85

F.+ 48 22 398 46 80

syndyk@jarnutowski.pl

www.syndyk-ostroleka.plA D R E SFarna 9a lok. 6

07-410 Ostrołęka


O T W A R T E


Poniedziałek-Czwartek: 8:30-15:30

Piątek: 8:30-13:30