Postępowanie  upadłościowe prowadzone w celu oddłużenia dłużnika. Usługi świadczone przez naszą Kancelarię koncentrują się na:

  • analizie możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej;
  • sporządzeniu wniosku o ogłoszenie upadłości;
  • reprezentacja w postępowaniu upadłościowym przed Sądem, przed syndykiem oraz wierzycielami;
  • sporządzeniu wniosku o ustalenie planu spłat wierzycieli lub wniosku o umorzenie zobowiązań upadłego bez określenia planu spłaty.

K O N T A K T


T.+48 29 642 99 90

T.+48 29 642 99 91

T.+48 22 398 35 85

F.+ 48 22 398 46 80

syndyk@jarnutowski.pl

www.syndyk-ostroleka.plA D R E SFarna 9a lok. 6

07-410 Ostrołęka


O T W A R T E


Poniedziałek-Czwartek: 8:30-15:30

Piątek: 8:30-13:30